ODPADNÍ VODA
V oblasti odpadních vod technologie ART SAND:

  • Odstraňuje z odpadních vod farmaceutika
  • Eliminuje z odpadních vod endokrinní disruptory
  • Redukuje kosmetické produkty osobní péče
  • Snižuje mikrobiální a virotické znečištění na úroveň technické vody
  • Umožňuje recyklovat odpadní vodu a využít ji tak pro technické aplikace
  • Pomáhá zachovávat primární zdroje kvalitní vody v krajině
  • Výrazně snižuje riziko udělení sankcí průmyslovým podnikům za vypouštění nadlimitní odpadní vody

Adsorpční materiál další generace ART SAND snižuje mikrobiální a virotické znečištění odpadní voda o několik řádu na úroveň technické vody, což ji umožňuje recyklovat a opětovně využít.

Materiál ART SAND z vody také odstraňuje mikropolutanty a další organické látky, které současné technologie neumí spolehlivě odstranit nebo je jejich záchyt finančně náročný. Tyto látky tak z čistíren odpadních vod vytékají do řek, které jen o pár kilometrů dále mohou být zdrojem pitné vody pro další obyvatele.

Náš materiál je vhodný do municipálních i průmyslových čistíren odpadních vod na zajištění recyklace odpadní vody pro její další technické využití.

ZNOVU VYUŽITÍ ODPADNÍ VODY

Dnešní zákon ČR ukládá, jak nakládat s odpadní vodou, ale zatím ji neumožňuje opakovaně využívat pro technické využití. Tato situace se ale brzy změní. Evropská unie připravuje směrnici upravující tento stav. Recyklovaná odpadní voda musí splňovat hygienické limity, aby byla považována za využitelnou pro technické aplikace. Technickou vodu lze využít pro řadu aplikací v domácnostech, městské zástavbě, zemědělské a živočišné produkci ale i průmyslových podnicích. Potenciální aplikace recyklované odpadní vody v jednotlivých sektorech jsou shrnuty níže.

ÚSPORA PRIMÁRNÍCH ZDROJŮ VODY

Česká republika je zemí stále ještě bohatou na vodní zdroje. I tak ale používáme kvalitní zdroje vody z přírody až pro 70 % všech našich činností (od konzumace přes mytí, splachování, průmyslovou výrobu až po úklid ulic), což považujeme za plýtvání. S čím dál častěji se vyskytujícími roky sucha nebude tato situace dlouhodobě udržitelná a my se budeme muset uchýlit k recyklaci a opětovnému využívání odpadní vody pro technické využití.

a víte, že ...

Švýcarsko je první země, která uzákonila odstraňování farmaceutických reziduí z odpadních vod. Stát dotuje z 75% investice místních obcí a podniků s cílem dosáhnout účinného odstraňování léčiv v roce 2040.

Zaujalo Vás naše řešení pro dezinfekci a čištění odpadní vody?