BAZÉNOVÁ VODA
Výhody technologie ART SAND v oblasti bazénové vody:

  • Odstranění bakterií a virů bez použití chemikálií
  • Snížení nebo odstranění nutnosti chlorace
  • Bez vedlejších produktů chlorace jako jsou toxické trihalomethany
  • Zmírnění zápachu po chloru
  • Zmírnění negativních zdravotních účinků souvisejících s inhalací chloru a jeho kontaktu s pokožkou
  • Bez nutnosti instalace nové technologie

BAZÉNOVÁ VODA

Ať již plaveme pro zábavu, sportovně nebo pro zdraví, očekáváme, že nás voda posílí. Bazénová voda smáčí celé naše tělo a při plavání ji nezřídka kdy bereme i do úst. A naše děti, ty – jak se říká – vypijí půl bazénu. Chlorování je stále nejpopulárnější metoda dezinfekce bazénové vody. Ačkoliv chlor usmrtí všechny mikroorganizmy včetně virů, mnoho toxických látek, které se souhrnně nazývají vedlejší produkty dezinfekce (VPD), vzniká. Pokožka i ústa jsou vstupní mi cestami, kterými se do těla tyto látky dostávají. Chlor nezabíjí pouze bakterie obsažené ve vodě, ale i prospěšné bakterie, které symbioticky sídlí na naší pokožce. Tělo samo do vody uvolňuje organické látky, které pak reagují s chlorem za vzniku VPD. Mnohé epidemiologické studie dávají do souvislosti vliv chloru v bazénové vodě s dýchacími problémy a krvácením z nosu a zde je detailní odborná studie renomované organizace.

ART SAND aplikace

ART SAND je inovativní patentovaný filtrační materiál založený na imobilizovaných uhlíkových nanotrubicích, který vyniká adsorpčními a dezinfekčními vlastnostmi. Na rozdíl od aktivního uhlí nezarůstá ART SAND mikroorganismy, které do vody vylučují často toxické metabolity. ART SAND lze plnit do stávajících tlakových filtrů bez nutnosti dodatečných investic.

 Zaujalo Vás naše řešení pro dezinfekci a čištění bazénové vody?